CER-MAZ
Miska 021
Symbol: 021
Wysokość: 5.5cm
Szerokość: 20cm
Miska 022
Symbol: 022
Wysokość: 9x11cm
Szerokość: 36cm
Miska023
Symbol: 023
Wysokość: 10cm
Średnica: 23cm
Miska 024
Symbol: 024
Wysokość: 11cm
Średnica: 27cm
Miska 025
Symbol: 025
Wysokość: 9.6cm
Średnica: 25.3cm
Miska 026
Symbol: 026
Wysokość: 10cm
Średnia: 30cm
Miska 027
Symbol: 027
Wysokość: 8cm
Średnica: 18cm
Miska 028
Symbol: 028
Wysokość: 9.5cm
Średnica: 23cm
Miska 029
Symbol: 029
Wysokość: 11cm
Średnica: 27cm
Miska 133
Symbol: 133
Wysokość: bzcm
Średnica: bzcm
Miska 031
Symbol: 031
Wysokość: 9.6cm
Średnica: 25.3cm
Miska 33
Symbol: 33
Wysokość: cm
Średnia: cm
Miska 034
Symbol: 034
Wysokość: 6.1cm
Średnica: 13.2cm
Miska 035
Symbol: 035
Wysokość: 7.3cm
Średnica: 15.8cm
Miska 036
Symbol: 036
Wysokość: 6.8cm
Średnia: 17.8cm
Miska 037
Symbol: 037
Wysokość: 10.5cm
Średnica: 19cm
Miska 038
Symbol: 038
Wysokość: 4.5cm
Średnica: 15.5x16cm
mini-miseczka 039
Symbol: 039
Wysokość: 2.5cm
Średnia: 7cm
mini-miseczka 040
Symbol: 040
Wysokość: 3.5cm
Średnica: 8.5cm
mini-miseczka 041
Symbol: 041
Wysokość: 4.5cm
Średnica: 10cm
Miska-liść 042
Symbol: 042
Wysokość: cm
Średnia: cm
Miska-liść 43
Symbol: 043
Wysokość: 5.5cm
Średnica: 21x15cm
Miska 115
Symbol: 115
Wysokość: 6.5cm
Średnica: 20cm
Miska 116
Symbol: 116
Wysokość: 4cm
Średnica: 19.5cm
Miska 126
Symbol: 126
Wysokość: bzcm
Średnia:bey+wzmiarucm
Miska 127
Symbol: 127
Wysokość: bzcm
Średnica: bzcm
Miska 141
Symbol: 141
Wysokość: bzcm
Średnica: bzcm

Cer-Maz
Produkcja Wyrobów Ceramicznych
Krzysztof Mazurek